Om orkestern

Kristianstad Stadsmusikkår har sitt ursprung i den sextett som bildades 1933 med namnet Kristianstads Arbetarmusikkår. ABF och en del fackförbund bidrog då med anslag mot att sextetten spelade gratis vid deras arrangemang.

 

Tidig bild ifrån en 1:a maj spelning 1939 bytte kåren namn till Kristianstads Blåsorkester och det musikaliska ledarskapet överlämnades av militärmusikern Yngve Ekdahl till f.d. militärmusikern Sture Holmberg. Orkestern erhöll nu anslag av Kristianstad stad. Under 50 -talet kunder man ofta lyssna till orkestern när den framträdde på Kristianstads idrottsplats då IFK Kristianstad spelade fotboll i division II. Militärmusikern Hugo Svensson var under denna tid musikalisk ledare. Efter femton års ledarskap lämnade Hugo Svensson över taktpinnen till militärmusikern Stig Gustafsson. En mera avancerad repertoar påbörjades och kårens storlek växte. 1969 var det åter tid för namnbyte till Kristianstad Stadsmusikkår. Bild tagen i USA ifrån FN-huset då Kristianstads Stadsmusikkår spelade Samma år företog kåren sin första utlandsresa till Tyskland. Resorna skulle komma att bli många, med resmål till olika länder i Europa och även till USA. Kårens framträdande har ofta skett tillsammans med välkända artister. Här kan nämnas Sonja Stjernquist, Lars Lönndahl, Stefan Ljungqvist, Michael Lind, Sanna Nielsen, Ingmar Nordström och Minna Weurlander. Under årens lopp har kåren spelat in två LP-skivor. Som tecken på kårens kvalitét erhölls 1983 Regionmusikens och Rikskonserters orkesterstipendium. Trombonisten Christer Nilsson tog över dirigentskapet mellan 1995-1998. Därefter blev åter Stig Gustafsson vår musikaliske ledare. I augusti 2009 överlämnade Stig Gustafsson ”taktpinnen” till musikkårens nye dirigent Connie Roslund. Connie Roslund som har lång musikalisk bakgrund inom blåsmusiken är bleckblåslärare på kulturskolan Hässleholm. Connie undervisar också i trombon på Malmö musikhögskola. Den repertoar som kännetecknar kåren är oftast en blandning av populärmusik med inslag av seriös blåsmusik. Bild tagen vid kårens 60 år jubileum Till kårens egenart på repertoarområdet kan nämnas alla de arrangemang som ”kårens arrangörer” , framlidne Regionkapellmästaren Helle Rosén och Regionmusikern Gösta Jonsson bidragit med. Kåren har under många år åtnjutit ett gott stöd från bland andra Kristianstads Kommun och supporters vilka på olika sätt borgat för de framgångar som rönts. Det är vår förhoppning att detta goda förhållande skall bestå även i framtiden , till glädje för Kristianstads musikliv i all dess mångfald.